Steunmaatregelen i.v.m. Corona

De nieuwe beperkingen i.v.m. het Corona Virus hebben de rijksoverheid ook aangezet tot uitbreiding van de steunmaatregelen.

De meest bekende regeling is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze gaat inmiddels voor de derde ronde. De 3e ronde geldt voor 3 i.p.v. 4 maanden (oktober, november en december 2020). De voorwaarden zijn deels aangepast. Zo mag deze ronde de loonsom wel dalen (max 10%) en vervalt de verlaging i.g.v. bedrijfseconomisch ontslag (wel inspanningsverplichting). De maximale tegemoetkoming wordt hoger, namelijk 90% i.p.v. de huidige 80%. De aanvraag is naar verwachting vanaf november 2020 mogelijk.

Meer informatie over de NOW regeling vindt u bij het UWV.

De regeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven en zelfstandigen die door de Corona maatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december geldt een tijdelijke openstelling voor alle sectoren. De subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies en compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Voor Horeca ondernemers geldt een aanvullende regeling. De exacte regeling en de inschrijving volgt binnenkort.

Meer informatie over de TVL vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar is ook een tool waarmee u kunt kijken of uw bedrijf aan de eisen voldoet (let wel op dat deze eind oktober nog niet was ingesteld op de nieuwe regeling).

Voor een overzicht van alle regelingen verwijzen we graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen