Crisis: voorkomen is beter dan genezen

Ook bij een bedrijfscrisis geldt het  adagium: voorkomen is beter dan genezen. Om die reden een artikel over het herkennen van een crises en de taken en verantwoordelijkheden om de crisis beheersbaar te maken of, nog beter, te voorkomen.

Crisis: Voorkomen is beter dan genezen