Coronacrisis en de impact op de jaarrekening 2020

Het jaar loopt ten einde. Tijd om de balans op te maken. Figuurlijk, als we tijdens de feestdagen nadenken over de beste aanpak in het komende jaar. Maar ook letterlijk, met het cijferseizoen dan op 1 januari weer aanbreekt.

Of u de jaarrekening vooral voor u zelf maakt, of dat belangrijk is voor uw stakeholders, de vraag wat de huidige coronacrisis voor uw organisatie betekend heeft (hoe het de cijfers heeft gekleurd) hoort in de jaarrekening thuis.

Maar ook, en daar wordt het al spannender, welk effect heeft de crisis gehad op uw waarderingen van belangrijke bedrijfsmiddelen en voorraden? Wordt de markt waarin u opereert na de lockdown weer het zelfde of zijn verschuivingen tijdelijk of meer permanent te verwachten. Wat betekend dat voor uw gebouwen en machines? Zijn voorraden incourant geworden?

En last, but not least, hoe zijn de continuiteitsvoorzuitzichten. Als ondernemer zet u natuurlijk de schouders er onder. Maar als het spannend wordt, moet het in de jaarrekening vermeld worden. Wat betekend de coronacrisis voor de mogelijkheden om aan uw verplichtingen te blijven voldoen. Bijvoorbeeld rente, aflossingen, verplichtingen aan leveranciers? Niet alleen voor de jaarrekening van belang, maar ook om tijdig afspraken te maken met financiers, banken en leveranciers.

Heeft u hierbij hulp nodig? Brisc Finance helpt u graag. Bel ons: 06-84 47 13 98