Management Support

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. (W. Churchill)

Verbeteringen uitwerken en doorvoeren staat vaak op gespannen voet met de dagelijkse besognes. BRISC helpt u graag, pragmatisch en  doelgericht. BRISC ondersteunt u graag, bijvoorbeeld bij:

  • P&C Cyclus verbeteren
  • Administratieve processen verbeteren
  • AO/IC verbeteren
  • Management Informatie / stuur informatie verbeteren
  • KPI’s opzetten of herijken
  • Kostprijzen bepalen of herijken