Producten / Deliverables

BRISC ondersteunt u met de volgende producten:

De juiste keuzes maken

Strategische begeleidingFinanciële Calculaties
Begeleiding strategische sessies
Ondernemingsplan
Implementatieplannen
Management advies 
Kostprijsberekeningen
Contante waarde berekeningen
Financiële Doorrekening
Cash Flow analyses
Total Cost of Ownership analyses

De juiste informatie op tafel

Businessplan en Begrotingen, Rapportages en Jaarrekeningen, Projectplannen, business cases, analyses en rapportages
Impairment analyses
Informatie memoranda voor:
Financiering
M&A
Claims
Investerings-voorstellen 
Documentatie samenstellen: Financierings-documentatie
Due Diligence Dossier
Claim dossier
Controle dossier
IC-Rapportages 

De basis voor goede sturing

Management InformatieProcesverbetering & -beheersing
Adviezen en verbetervoorstellen m.b.t.:
KPI’s
Kwaliteit
Tijdigheid
Verbeterde Planning & Control cycli
Proces analyses
AO/IC beschrijvingen
Risicoanalyses
Compliance manual
Verbetervoorstellen